top of page

Rhagolwg: La Vuelta 2020


Mae fel pe bai'r Vuelta eleni yn symbol o'r flwyddyn rydyn ni wedi'i gael - yn un sy'n dra gwahanol i'r arfer.


Ystyrir La Vuelta (taith Sbaen) fel y 'brawd bach' o'r tri Grand Tour, ddim mor glodfawr a'r Tour a'r Giro. Eleni, mae'n frawd bach yn llythrennol ac yntau wedi'i gytogi o'r 21 cymal arferol i 18 cymal.


Fodd bynnag, La Vuelta yw ffefryn nifer diolch i'r tirwedd, diwylliant a than gwyllt - a, chan groesi bysedd y bydd yn mynd mor esmwyth a sydd bosib, gobeithio y cawn ni chwip o ras i gloi tymor 2020.


Y cwrs

Mae'r Vuelta'n enwog am y mynyddoedd mawrion serth sy'n nodweddiadol o'r ras ac hefyd am y prinder o ran cymalau gwibio. Does dim llawer o gilometrau gwastad eleni, a dim ond 34km fydd yn erbyn y cloc.


Dyma fraslun o'r hyn sydd i ddod.

Y gwibwyr

Yn flynyddol mae'r nifer o wibwyr sydd ar restr gychwyn y Vuelta yn fach iawn, a dydy 2020 ddim gwahanol i'r arfer. Fodd bynnag, anaml yden ni'n gweld gwibwyr o safon a chalibr fel Sam Bennett a Pascal Ackermann yn mentro cylchdaith Sbaen. Tybed fydden nhw'n mynd am y maillot verde (crys gwyrdd pwyntiau), neu'n ceisio am rai cymalau cyn ei heglu hi am adref. Prin yw'r nifer o gymalau sy'n amlwg yn eu siwtio - cymal 4, 9, 10 ac 18 yw'r unig bedwar sy'n sefyll allan. Ymysg prif gystadleuwyr y ddau uchod mae Jasper Philipsen, Jakub Mareczko a Magnus Cort.


Reidwyr i'w gwylio

Pleser yw cael dweud bod dau Gymro Cymraeg yn rasio Grand Tour am y tro cyntaf erioed yn La Vuelta eleni, a'r ddau'n digwydd bod ar yr un tim sef Bahrain McLaren. Dyma fydd ail Grand Tour Scott Davies o Gaerfyrddin wedi iddo gwblhau'r Giro llynnedd, ond dyma debut y llanc o ardal Aberystwyth, Stevie Williams. Pob lwc iddynt.


Dyma rai reidwyr i'w gwylio. Gallech ddisgwyl y byddent yn cael peth pwyntiau i chi ar gynghrair ffantasi Y Dihangiad ar velogames.com/spain/2020 - ymunwch gyda'r cod 745740412 (bydd y rhai ohonoch sy'n rhan o gynghrair y Giro yn rhan o gynghrair y Vuelta yn awtomatig).

 • brodyr Izagirre

 • Alex Aranburu

 • Wout Poels

 • Matej Mohoric

 • Angel Madrazo

 • Jan Hirt

 • Andrea Bagioli

 • Niclas Dlamini

 • Mike Woods

 • Tejay van Garderen

 • Dan Martin

 • Tim Wellens

 • Mikel Nieve

 • Marc Soler

 • Kenny Elissonde

 • Niklas Eg

 • Davide Formolo

 • Sergio Henao

 • David de la Cruz

Y ffefrynnau

A dyma ni, wedi cyrraedd prif ran y gofnod - edrych ar bwy yw'r ffefrynnau ar gyfer y maillot rojo (crys coch) yn La Vuelta 2020.


Fel y byddech yn disgwyl o gofio'r tymor maent wedi'i gael, Jumbo-Visma sydd a'r tim cryfaf eleni. Bydd Primoz Roglic yn ceisio gwneud iawn am siomedigaeth ddramatig y Tour a chipio'i ail Vuelta o'r bron, tra bo Tom Dumoulin yn cynnig opsiwn profiadol arall i'r tim. Byddai'n braf iawn gweld Sep Kuss, yr Americanwr ifanc, yn cael peth rhyddid i fynd am gymalau a'r/neu'r dosbarthiad cyffredinol.


Tim arall cryf fel sy'n ddisgwyliedig wedi'r ddegawd ddiwethaf yw Ineos Grenadiers. Chris Froome fydd yn cael y flaenoriaeth fwy na thebyg gan gofio mai dyma'i ras olaf yn lifrai'r tim wedi deng mlynedd o wasanaeth. Fodd bynnag, dydy o heb ddangos ei fod o'n agos at allu ennill Grand Tour eleni - a byddwn i'n tybio bod Richard Carapaz neu hyd yn oed Ivan Sosa yn opsiynau llawer mwy realistig a gwell ar gyfer y crys coch.


Movistar sydd unwaith yn rhagor wedi taflu pob reidiwr DC sydd ganddynt i'w carfan Vuelta, y tro hwn gydag Enric Mas yn arwain y gad. Opsiynau eraill yw Alejandro Valverde a Marc Soler. Dydy Marc Soler ddim yn llwyddo mewn tywydd poeth, ond gyda lleoliad hwyrach yn y calendr, ai dyma'r cyfle iddo serennu?


O bosib un o'r ffefrynnau mwyaf yw Dani Martinez wedi'i fuddugoliaeth yn y Dauphine, ond ni lwyddodd i efelychu hynny yn y Tour - serch hynny mae'n debygol bod y ras yma'n ei siwtio'n well na'r Tour. Gydag o fel rhan o garfan EF yw'r Sais Hugh Carthy fydd yn awyddus i gael profiad o reidio gyda'r goreuon yn y mynyddoedd.


Wedi siomedigaeth fawr yn y Tour, bydd hi'n ddiddorol gweld pa lwybr fydd Groupama-FDJ yn ei gymryd yn y ras a hwythau'n cefnogi Thibaut Pinot a David Gaudu. A fydden nhw'n mynd am y dosbarthiad cyffredinol neu ydyw hi'n anochel y bydd hynny'n dymchwel? Fyddai'n fwy synhwyrol felly mynd am gymalau?


Rhaid hefyd ystyried Guillaume Martin o Cofidis ac Esteban Chaves o Mitchelton-Scott - unigolion sy'n sicr yn fwy nag abl i gystadlu am y podiwm o leiaf.


Mae'r Vuelta hefyd fel arfer yn cyflwyno reidwyr DC a dringwyr newydd i ni, gyda Tadej Pogacar yn dangos ei allu llynnedd i orffen yn ail a Carl Frederik Hagen yn gorffen yn y deg uchaf, er enghraifft. Pwy fydd yr enwau newydd eleni, tybed?


***** Roglic

**** Martinez, Dumoulin

*** Martin, Sosa, Chaves, Carapaz

** Mas, Pinot, Gaudu, Kuss

* Valverde, Soler, Carthy, Nieve


Sut i wylio

Yn fyw ar sianeli teledu Eurosport, gyda darllediad byw di-dor ac ar alw yn ogystal a rhaglen ddadansoddi 'The Breakaway' ar gael gyda thanysgrifiad i GCN Race Pass neu Eurosport Player. Uchafbwyntiau gyda'r hwyr ar ITV4.


RHAGFYNEGIAD

Dwi am ragfynegi y bydd Dani Martinez yn ennill La Vuelta a Espana 2020. Gadewch i mi wybod eich dewisiadau chi ar Twitter neu yn y sylwadau isod.


-

Diolch am ddarllen a mwynhewch y ras!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page