Rhagolwg: Le Tour de France 2020

Updated: Sep 26, 2020

Unrhyw un arall yn teimlo fel bod gwacter wedi bod yr haf yma? Gwacter amryliw dair wythnos sy’n llawn drama, mynyddoedd, gorfoledd a siomedigaeth. Mi ydw i wrth gwrs yn son am La Grande Boucle, ras fwya’r flwyddyn a digwyddiad chwaraeon blynyddol mwyaf y byd.


Le Tour de France.


Dros i ddeufis yn hwyrach na’r disgwyl, bydd y ras yn cychwyn ddydd Sadwrn (!!!!) y 29ain o Awst ac yn rhedeg, croesi popeth, tan yr 20fed o fis Medi. Gwell hwyr na’n hwyrach, sbo.


Dwi wedi creu safle penodol ar gyfer dilyn y Tour drwy gyfrwng y Gymraeg a hynny ar bit.ly/TDFyddwyolwyn lle gallwch ddarllen rhagolygon, canlyniadau a'r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch. Bydd rhagolygon dyddiol gen i, a'r hyd a manylder yn ddibynnol ar arwyddocad y cymal. Bydd pob peth ar bit.ly/TDFyddwyolwyn ac ar y cyfrif Twitter (twitter.com/cycling_dragon) ac ambell beth yn cael ei gyhoeddi yma ar y wefan sef yddwyolwyn.cymru.


Mae ‘na lot fawr iawn i’w drafod felly dyma ragolwg mawr Y Ddwy Olwyn ar gyfer Le Tour de France 2020, sy'n addo i fod y mwyaf agored ers blynyddoedd maith. Brawddeg oeddwn i’n amau y byddwn i’n gallu yngan ambell waith dros y misoedd diwethaf yma. Byw mewn gobaith y bydd popeth yn rhedeg yn llyfn.


Ffeithluniau defnyddiol

Rheoliadau COVID-19


Yn anffodus, mae’n rhaid i ni ddechrau gyda’r difrif a thrafod y mesurau Covid-19 sydd wedi’w cyflwyno er mwyn ceisio sicrhau y gall y ras gael ei chynnal a chael ei gorffen.


Dyma rai ohonyn nhw:

  • Os oes dau reidiwr o un tim un ai‘n profi’n bositif am Covid neu’n honni’n gryf bod ganddynt symtomau o’r haint, bydd y tim cyfan yn cael ei dynnu allan o’r Tour.

  • Bydd unrhyw reidiwr sydd a symtomau neu’n profi’n bositif yn gorfod gadael y ras

  • Gall unrhyw un sy’n dod yn agos at reidiwr neu aelod staff sy’n profi’n bositif gael eu tynnu allan o’r Tour a wynebu pythefnos mewn cwarantin

  • Y cysyniad swigod yn hollbwysig, hyd at 30 mewn tim - gan gynnwys reidwyr a staff, Cadw o fewn y swigen yn y gwestai ac ar ol rasio

  • Profi pawb ar y ddau ddiwrnod gorffwys (Medi 7fed a Medi 14eg)

  • Bydd gorchuddion wyneb yn cael eu gwisgo ym mhobman gan aelodau staff a chefnogwyr

Fodd bynnag, rhaid cofio fod y Tour eleni yn cael ei chynnal yn Ffrainc sydd wedi gweld cynnydd sylweddol mewn achosion - ac mai’r llywodraeth sydd gan y gair olaf.

Y cwrs