top of page

Siopau Beics Gorau Gogledd Cymru

Mae siopau beics yn rhan annatod o fywyd pob seiclwr. Yn aml, mae problem fecanyddol yn codi sydd un ai'n uwch na'n lefel gallu neu'n un nad oes gennym amser i'w ddatrys.


Ond mi all siopau beics fod yn fwy na hynny; lle i brynu neu dreialu dillad neu nwyddau tebyg a lle sy'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol iawn.


Fodd bynnag, mae'r cynnydd mewn siopau beics ar-lein yn fygythiad i fywydau siopau beics stryd fawr.


Yn wir, daeth y newyddion ddoe bod un o'r siopau oedd i fod yn rhan o'r gofnod yma, sef y Bike Bar yn Llandudno, yn mynd i orfod cau oherwydd y gystadleuaeth gan y we.


Felly rwy'n eich annog i fynd i gefnogi'ch siop feics lleol pan fo hynny'n bosib, er mwyn cadw'r lleoliadau gwerthfawr yma'n fyw.


Dyma ddetholiad o rai'r gogledd. Mwynhewch.


Noder: Dydw i heb fod yn rhai o'r siopau canlynol, a chyfraniadau gan y dilynwyr Twitter ydyn nhw, felly efallai na fydd pob darn o wybodaeth yn gywir. Maddeuwch i mi - ac os oes unrhywbeth yn anghywir, gallwch chi adael i mi wybod ar Twitter neu drwy ebostio yddwyolwyn@gmail.com.


Cycle Wales


Ystad Ddiwydiannol

Llangefni

LL77 7AW

01248 724 787

 • Cyrsiau Cynnal Maintenance Courses

 • Trwsio Bike Repair

 • Llogi Bike Hire

 • Gwasanaethu Bike Service

https://cyclewales.net/


Evolution Bikes


Heol Cyttir

Bangor

LL57 4DA

01248 355 779

 • Trwsio Bike Repair

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

 • Rhan-gyfnewid Part exchange

 • Gwasanaeth Ffit Bike Fit Service

https://www.evolution-bikes.co.uk/bike-maintenance-repairs/


Bike Hub


Harbwr Foryd

Rhyl

LL18 5AX

01745 339 758

 • Trwsio Bike Repair

 • Llogi Bike Hire

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

 • Caffi Cafe

bikehubrhyl.uk


WE Cycle


Ffordd Conwy

Cyffordd Llanduno

LL31 9BA

01492 593 811

 • Trwsio Bike Repair

 • Llogi Bike Hire

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

wecycle.co.uk


Life on Wheels


Ffordd Halkyn

Treffynnon

CH8 7SJ

01352 715 716

 • Trwsio Bike Repair

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

lifeonwheels.co.uk


Graham Weigh Cycles


Ffordd Caer

Glannau Dyfrdwy

CH5 1QA

01244 831110

 • Trwsio Bike Repair

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

grahamweighcycles.com


Alf Jones Cycles


Ffordd Caer

Gresffordd

LL12 8NT

01978 854300

 • Trwsio Bike Repair

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

 • Gwasanaeth Ffit Bike Fit Service

 • Caffi Cafe

alfjonescycles.co.uk


One Planet Adventure

(BEICIO MYNYDD YN BENNAF)


Coed Llandegla

Llandegla

LL11 3AA

01978 751656

 • Cyrsiau Cynnal Maintenance Courses

 • Trwsio Bike Repair

 • Llogi Bike Hire

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

 • Gwasanaeth Ffit Bike Fit Service

 • Caffi Cafe

oneplanetadventure.com


Cellar Cycles


Stryd y Ffynnon

Rhuthun

LL15 1AE

01824 707133

 • Trwsio Bike Repair

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

cellarcycles.co.uk


Llan Velo Ltd


Stryd y Berwyn

Llangollen

LL20 8NF

01978 806226

 • Trwsio Bike Repair

 • Gwasanaethu Bike Service

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

llanvelo.co.uk


RH Roberts Cycles


Stryd Fawr

Y Bala

LL23 7AG

01678 520252

 • Trwsio Bike Repair

 • Llogi Bike Hire

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

rhcycles.co.uk


Beics Brenin


Dolgefeiliau

Dolgellau

LL40 2HZ

01341 440728

 • Trwsio Bike Repair

 • Llogi Bike Hire

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

beicsbrenin.co.uk


Dolgellau Cycles


Stryd Smithfield

Dolgellau

LL40 1DE

01341 423332

 • Trwsio Bike Repair

 • Llogi Bike Hire

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

dolgellaucycles.co.uk


Brooks Cycles


Sgwar Puzzle

Trallwng

SY21 7LE 01938 553582

 • Trwsio Bike Repair

 • Gwerthu nwyddau a dillad Selling clothing and gear

brookscycles.co.uk

Recent Posts

See All
bottom of page