Dringfeydd Allweddol Tour de France 2021

Dyma dd'wedais i yng nghofnod rhagolwg y Tour wythnos diwethaf:


"Bydd y person sy’n sefyll ar frig y podiwm wedi’i ennill yn y mynyddoedd ac wedi’i gyfnerthu yn y REC ac ar y disgyniadau lu all brofi’n bwysig."


Heddiw 'ma, 'dw i am ganolbwyntio ar ran fechan o'r datganiad hwn, sef 'ennill yn y mynyddoedd', drwy gymryd golwg dros hanes a phwysigrwydd dringfeydd y Tour eleni.


Penwythnos nesaf, y 3ydd a'r 4ydd o Orffennaf, y bydd y reidwyr yn taclo'r Alpau, ac erbyn cymal 15 wythnos yn ddiweddarach byddent wedi cyrraedd y Pyrenees. Rhwng hynny, mae'r Mont Ventoux ac ambell un arall lle bydd angen bod yn wyliadwrus.


Yn debyg iawn i'r cwrs yn ei gyfanrwydd, mae 'na gymysgedd iach o'r hen ffefrynnau, y clasuron cyfoes ac ambell un sy'n newydd i'r ras.


Gadewch i ni ddringo!


Cymal 8 - Oyonnax i Le Grand Bornand


Col de la Colombiere via Col de Romme

Mae'r Colombiere yn hen gyfarwydd i'r Tour de France ac yntau wedi bod yn rhan o'r route ers 1960. Mae tair ffordd i gyrraedd y copa; y ffordd leiaf serth o Le Grand Bornand, y brif ffordd o Cluses neu'r drydedd ffordd gyda detour i'r Col de Romme. Ceir graddiannau serth a chilometrau cyfan yn agos at 10% ar y daith i'r Romme, cyn disgyn at y brif ffordd a chwblhau bron 8km pellach i frig y Colombiere. Aiff yn serthach ac yn serthach tua'r copa, felly mae'n bosibl y bydd hwn yn fan ymosod i un o'r ffefrynnau. Hedfan lawr y goriwaered wnaent i Le Grand Bornand i orffen y cymal. Y tro diwethaf y gwnaethon nhw'r route hwn, Julian Alaphilippe oedd yn fuddugol o'r dihangiad yn 2018.


Cymal 9 - Cluses i Tignes


Cormet de Roselend via Col du Pre

Mae'r Cormet de Roselend wedi chwarae rhan yn y Tour de France 12 o weithiau, ac wedi'i dynnu allan oherwydd tywydd garw ddwywaith pellach. Mae'n cysylltu'r dyffrynnoedd Beaufortain a'r Tarentaise; pentref Beaufort ar un ochr a Bourg Saint Maurice ar yr ochr arall. Cyn 2018, bu'r Tour yn anfon y reidwyr i fyny'r ffordd fawr i'r copa; bryd hynny, ymddangosodd y Col du Pre am y tro cyntaf ar y cymal o Albertville i La Rosiere, gyda Geraint yn fuddugol i hawlio'r crys melyn. Os cewch chi gyfle i seiclo'n yr ardal ryw dro, mae mentro'r ffordd galetaf - ond fwyaf prydferth a diddorol - dros y Col du Pre ar y ffordd i'r Cormet (gair lleol am Col), yn hollol wych. Trueni'i fod yn rhy bell o ddiwedd y cymal i gael unrhyw effaith dramatig.


Montee de Tignes

Dim ond unwaith mae'r ddringfa i Tignes wedi'i chynnwys yn y Tour a hynny yn 2007. Michael Rasmussen oedd gyntaf i'r copa bryd hynny. Dechrau yng nghyrchfan Bourg Saint Maurice, sydd ar waelod sawl dringfa enwog gan gynnwys y Col de l'Iseran, cyn dringo a chroesi croesffordd lle mae dringfa arall yn mynd i'r Col du Petit Saint Bernard ar y ffin gyda'r Eidal. Mae'r ddringfa ar ei serthaf yn yr hanner olaf wedi Lac de Chevril.


Cymal 11 - Sorgues i Malaucene