top of page

Gair am y Steddfod


Dyma'r olygfa o Uwchmynydd, yn edrych tuag at Ynys Enlli.


Yn fan hyn y cawsom ni gyfle i ddal ein gwynt ar daith feics gyntaf Y Ddwy Olwyn yn y cnawd, a hynny ar ddydd Llun yr Eisteddfod.


Cynhaliwyd y daith 35 milltir dan arweiniad Dafydd o Glwb Beicio Egni Eryri, a diolch iddo am ein harwain ni, yn griw o ddeg i gychwyn ac yna criw o wyth, hyd lonydd hyfryd Llŷn.


Dyma lun ohonom!

Diolch o galon iddyn nhw i gyd am orig bleserus a difyr iawn yn eich cwmni.


Cynhaliwyd y daith ar ôl y sgwrs a gafon ni yng nghwmni Nia Peris, Lusa Glyn a Steff Rees lle cawsom ni gyfle i drafod hyd a lled apêl seiclo yng Nghymru a thu hwnt. Diolch i'r tri ohonyn nhw am eu sylwadau gwerthfawr a'u cyfraniad i sgwrs lwyddiannus iawn, ac wrth gwrs i'r gynulleidfa deilwng a ddaeth!


Dyma ambell lun.


Darllennais i ddetholiad o fy narn 'Dringo Dibwynt Stiniog', aeth ymlaen i ennill cystadleuaeth Tlws yr Ifanc, ac mi ges i'r fraint o gael fy anrhydeddu mewn seremoni yn y Babell Lên brynhawn Gwener.

Mae'r gwaith i'w gael yn y Cyfansoddiadau ynghyd â'r feirniadaeth.


Dydw i ddim eisiau traethu amdanaf fi'n hun ddim mwy ond roeddwn i'n meddwl y byddai'n werth rhannu'r gerdd gyfarch gan Iestyn Tyne â chi, am ei bod hi mor arbennig.

Diolch i bawb a wnaeth yr wythnos hon yn arbennig iawn!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page