top of page

Pa feddalwedd hyfforddiant sydd orau i chi?

Mae'r datblygiad mewn seiclo tu fewn wedi bod yn aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn meddalwedd hyfforddiant.


Ond heb y 'trainer' cywir, dydy hyn ddim yn bosib, ac os nad ydych wedi dewis yr un cywir i chi eto, cofiwch ddarllen y cofnod diwethaf - bit.ly/dewistrainer .


Byddaf yn nodi'r opsiynau hyn mewn trefn pris isaf - uchaf, ac yna'n nodi ffyrdd i recordio pellter, amser ayyb ar ddiwedd y gofnod.


Termau

Rhithwir - virtual Ysgogiad - motivation Sesiynau - workouts / sessions Ystadegau - pwer, curiad calon, cyflymdra pedlo ayyb

Fideos GCN £Am Ddim

Mae GCN (Global Cycling Network) yn sianel YouTube sydd wedi denu dros i filiwn o danysgrifwyr a hynny drwy lansio fideos gwych yn ddyddiol yn cynnig tips a'r diweddaraf o'r byd seiclo.

Mae eu casgliad o fideos hyfforddiant yn eang tu hwnt ac rwyf wedi defnyddio llawer iawn ohonynt ers cael fy trainer dros flwyddyn yn ol.

Yn anffodus, mae hysbysebion yng nghanol y sesiynau ond gellir lawrlwytho'r fideos drwy glicio'r linc yma.


Manteision

- Sesiynau ymarfer proffesiynol - Amrywiaeth eang o sesiynau i'w cwblhau - Y cyflwynwyr yn cynnig ysgogiad


Anfanteision - Dim yn recordio pellter (ond gweler sut i wneud hynny ddiwedd cofnod) - Angen lawrlwytho i osgoi hysbysebion


FulGaz £70/bl neu £7.50/mis

Fel y gweler uchod, mae'r ap yma'n dangos fideo o daith wirioneddol a ffilmwyd a rhannwyd gan ddefnyddiwr. Mae modd dilyn y fideos hyn a bydd cyflymder y fideo'n addasu i'ch cyflymdra chi.


Manteision - Cyflawni sesiynau o gwmpas y byd - Ffordd realistig o gadw'r ffitrwydd yn uchel

- Llawer rhatach na Zwift er gwaethaf syniad tebyg

Anfanteision

- Dim sesiynau strwythredig

- Dim mor soffistigedig ag eraill


TrainerRoad

£76/bl neu £9/mis

Mae TrainerRoad yn taclo elfen mwy arbennigol gan anelu i wella perfformiad mewn modd proffesiynol. Defnyddia ystadegau a sgrin llawn data (fel y gweler uchod) ac mae'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd.


Manteision - Gwella perfformiad mewn modd proffesiynol - Perffaith ar gyfer y rhai sydd gyda diddordeb mewn ystadegau


Anfanteision - Ddim yn cynnig reidio rhithwir fel Zwift neu Fulgaz

Sufferfest

£76/bl neu £10/mis

Nid yw Sufferfest yn dangos fideos rhithwir fel Zwift (h.y. addasu i'ch cyflymder) ond yn hytrach yn defnyddio gweledigaeth TrainerRoad gan gynnwys fideos o seiclwyr proffesiynol fel ysgogiad.


Manteision

- Defnyddio sefyllfaoedd gwir

- Taclo elfen perfformiad yn well na Zwift


Anfanteision

- Ddim yn rhithwir (fel petai)

- Ddim y gwerth gorau am arian


Zwift £138/bl neu £11.50/mis

Mae Zwift yn ddewis poblogaidd iawn a hynny am resymau amlwg iawn. Cyfuna'r holl elfennau allweddol uchod; cyflwyniad rhithwir a rhyngweithiol, sesiynau strwythredig, rasio yn erbyn eraill, cystadlu yn ogystal a rhedeg os oes gennych treadmill.


Manteision

- Brig y farchnad felly'n cynnig perfformiad gwych

- Cyfle i wella perfformiad mewn ffordd hwylus


Anfanteision

- Drud iawn

- Dim cynnig o daliad blynyddol


BONWS: VirtuGo

£Am Ddim (ar hyn o bryd)

Ac yntau mewn proses Beta ar hyn o bryd, mae modd i chi ddefnyddio VirtuGo yn rhad ac am ddim. Ei weledigaeth yw cyfuno Zwift a TrainerRoad, ac mae'r dyfodol yn edrych yn addawol iawn.


Bachwch ar y cyfle hwn gan glicio yma.


Recordio pellter ynghyd a fideo ar-lein


GYDA CYFRIFIADUR BEICIO - Cysylltwch eich synhwyryddion i'ch cyfrifiadur beicio os yw'n gyfaddas.


GYDAG AP STRAVA - Cysylltwch eich synhwyryddion i fodd recordio ap Strava.

 

Mae'r wobr gwerth gorau'n mynd i fideos GCN a recordio pellter ac ati gan ddefnyddio ap Strava neu gyfrifiadur beicio.


Serch hynny, credaf ei bod werth i chi gael cipolwg ar VirtuGo tra bo am ddim.


Fy ngobaith am y misoedd nesaf yw cyflwyno fideos (fel rhai GCN) o sesiynau - heb hysbysebion - ar y blog i ddatblygu'ch perfformiad ymhellach.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page