Y DDWY OLWYN Hydref 2021

5 Medi - 28 Tachwedd

SEICLO YNG NGHYMRU

SEICLO PRO

CYFRYNGAU

Mae'm gwaith wedi'i gyhoeddi yn:

Cylchgrawn Golwg

Rwyf hefyd wedi rhoi fy arbenigedd ar raglenni: Dros FrecwastDros Ginio, Post Prynhawn, Newyddion S4C

DOD I FY 'NABOD