top of page

Beth sydd ei angen ar reid?

Mae'r Gaeaf *bron* drosodd. Mae'r Gwanwyn ar ddihun. Y diwrnodau lle mae'n cymryd oriau i baratoi cyn reid y tu cefn i ni bellach.


Ond eto, mae angen sicrhau fod popeth gennym ni.


Cam un, edrych drwy'r ffenest. Asesu'r sefyllfa dywydd. Gwirio'r rhagolygon. Ysbeidiau heulog a 12 gradd? Gwych.


Bydda'n ddewr. Estyn y bib shorts 'na allan o'r cwpwrdd. Crys coch sy'n ffit dynn. Arm warmers - bydd hi'n oer yn y cysgod. Gilet? Yn y poced cefn.


Nesa', goleuadau? Oes eu hangen? Oes. Ydyn nhw wedi eu tshiarjo? Do.


Sbectol haul trendi. Cap (pig i fyny plis, nid i lawr - mae'r glaw wedi mynd). Menyg? Rhai heb fysedd. Helmed? Bob amser (dadleuol ac nid gorfodol - penderfyniad personol). Cyfrifiadur GPS? Tic.


Llenwi'r pocedi cefn. Ffôn - rhag argyfwng, ond yn bwysicach fyth i gymryd llun Instagram-esque o'r reid.


Cash neu gerdyn debit, rhwng y ffôn a'i gas. Bydd angen saib am gacen a phaned heddiw (fel pob reid arall).


Snac rhag ofn - beth heddiw?.... i be sydd angen yr holl stwff proffesiynol, drud, pan allwch chi gael fflapjac cartref neu Jaffa Cake - neu fwy i'r pwynt gacen gri / pice ar y ma'n?


Bron 'fi anghofio. Potel o ddŵr - un, neu ddau? Well bod yn saff - un gyda fy hoff gymysgedd electrolyte (blas mafon) a'r llall yn ddŵr plaen.


Gosod popeth ar y beic yn daclus. Golau blaen a GPS ar y bariau ffordd, dwy botel (a'r pwmp mini) yn eu cawelli, golau cefn ar yr ateg sedd.


Yn olaf, y bag cyfrwy, saddle bag. Wedi'i bacio'n berffaith - côt law felyn llachar Castelli, tiwb fewnol, liferi teiars ac offer trwsio pyncjar.


Estyn fy 'sgidiau gwyn. Gad yr overshoes adref.


Barod? Barod.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page