top of page

Caffis Seiclo Gorau Gogledd Cymru | Stepen Drws c3 p1

Updated: Jan 6, 2020

Mwy o'ch cyfraniadau chi ar gyfer y gyfres, 'Stepen Drws', sydd yma yn y gofnod yma - y tro hwn yn edrych ar y caffis seiclo gorau yng Ngogledd Cymru.


Riverside Cafe & Tea Room, Malltraeth


Cacennau o fri ym Malltraeth.

Dyma gaffi croesawgar yng nghanol Sir Fon sy'n cynnig cacennau o'r radd flaenaf ac yn sicr yn croesawu diwylliant seiclo.


Caffi Capel Gwynant, Beddgelert


Mae hwn unwaith eto'n gaffi sy'n apelio at seiclwyr - y gyntaf yn y gyfres yma sydd wedi'i throsi o fod yn gapel.


Hebog, Beddgelert


Mae'n amlwg fod caffi'r Hebog ym Meddgelert yn dathlu diwylliant seiclo gyda dewis eang o fwydydd sy'n addas i bawb.


Becws Islyn, Aberdaron


Bwydydd cartref at ddant pawb ar gael ym Mecws Islyn, gyda chacennau, tartenni, brechdannau a llawer mwy i'w mwynhau.


Rhywbeth i bawb yn Llandegla.

Caffi Maes, Caernarfon


Dewis eang o fwydydd unwaith yn rhagor gyda bwydlen sy'n amrywiol, gan gynnwys byrbrydau allweddol neu brydau mwy.


One Planet Adventure, Canolfan BM Llandegla


Nid caffi seiclo ffordd o reidrwydd, ond mae'r caffi yng Nghanolfan Beicio Mynydd Llandegla ymysg y goreuon - bwyd o'r gril neu fwydydd oer. Rhywbeth i bawb.


Rhug, Corwen


Ar stad Rhug mae bwyty sy'n ennill gwobrau lu, yn ogystal a'r adeilad allanol sydd bellach yn cynnig byrgyrs, cacennau a diodydd poeth ar alw.


Artisan's, Llyn Efyrnwy


Yn ogystal a chynnig gwasanaeth llogi beiciau, mae caffi Artisan's yn Llanwddyn, Llyn Efyrnwy, yn y lleoliad perffaith am baned a chacen, neu rywbeth mwy.

-

Diolch am ddarllen y gofnod a chofiwch rannu'ch hoff gaffis chi yn y sylwadau isod neu ar Trydar. Edrych ymlaen at gaffis y de!


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page