Normal Newydd: Y pandemig yn cyfrannu at oes aur seiclo pro

Updated: Mar 18

Wythnos diwethaf mi wnes i benderfynu bod rhifynnau o Bwletin Byd y Beic yn cymryd gormod o amser i’w hysgrifennu, yn enwedig o gofio mod i’n ôl yn yr ysgol bellach.


Y rheswm syml dros hynny yw, wrth gwrs, bod cymaint i’w drafod.


Felly dyma benderfynu y byddai’n parhau i drin a thrafod y byd seiclo proffesiynol oherwydd fy mrwdfrydedd a diddordeb tuag ato a’r mwynhad ydw i’n ei gael o’i wylio ac ysgrifennu amdano, ond mewn arddull ychydig yn wahanol.


Mae hi wedi bod yn wythnos lawn dop o rasio unwaith yn rhagor rhwng Paris-Nice, Tirreno Adriatico a Healthy Ageing Tour.


Cyn trafod ymhellach, dyma gyfle i ddal i fyny gyda’r canlyniadau drwy gyfrwng y fidios canlyniadau dyddiol dwi’n cynhyrchu ar Twitter, gyda diolch o galon i Candelas a recordiau I Ka Ching am gael defnyddio’u cerddoriaeth.


Tirreno Adriatico

Paris-Nice

Healthy Ageing Tour

Drama, drama, a mwy o ddrama.


Beth sydd tu ôl i’r hyn sy’n cael ei alw’n ‘oes aur’ mewn seiclo?


Ydy’r pandemig wedi chwarae rhan?


Mae ‘na bosiblrwydd. Yr hyn welson ni wedi’r pandemig oedd ambell i ffactor. Yn gyntaf, roedd y rhan fwyaf o’r seiclwyr proffesiynol wedi bod dan glo llym lle roedd cyfyngiadau ar yr hyn yr oedden nhw’n gallu ei wneud. Roedd nifer yn troi at Zwift, ond roedd y bwlch adawyd gan rasio yn un mawr. O’r herwydd, mi ddaethon nhw allan o’r clo mawr ddiwedd y llynnedd yn fwy diolchgar a gwerthfawrogol o’u bywoliaeth.


Yn ail, roedd y pandemig yn creu ansicrwydd o ran cytundebau ar gyfer y flwyddyn hon. Enghraifft bennaf o’r emosiynau ddaeth gyda hynny oedd Alex Dowsett yn ennill cymal o’r Giro. Yn dilyn o’r pwynt blaenorol, daethon nhw’n fwy gwerthfawrogol o’u bywoliaeth ac os rhywbeth yn fwy penderfynol o barhau ag o.


Yn drydydd, rydym ni ‘gyd yn cofio pa mor gywasgedig oedd y tymor diwygiedig ddiwedd y llynnedd - gymaint o rasys yn cael eu ffitio i fewn i gyfnod weddol fyr o amser. Yn sgil hynny, roedd llai o rasys, yn enwedig i’r menywod, i ddangos eu doniau ac ennill rasys er mwyn cadarnhau sicrwydd i’r dyfodol.


Mi grewyd awyrgylch llawer mwy cystadleuol o fewn y pelotons oherwydd y ffactorau hyn (a mwy mae’n siwr).


Mae cymaint yn fwy o reidwyr ar y lefel uchaf ar hyn o bryd, fel sydd eisoes wedi cael ei arddangos yn y clasuron fel yn Omloop er enghraifft.