Sgwrs gyda Peter Walker; trefnydd Tour of Pembrokeshire (bilingual)

(Scroll down for English)


Mae'n braf gallu dweud fod pethau'n mynd i'r cyfeiriad cywir o ran y pandemig ar hyn o bryd.


Rhwng lefel isel o achosion a gwaith diflino staff y GIG ar y raglen frechu, mae elfen o normalrwydd yn dychwelyd a gallwn ailgydio yn rhai o'r elfennau o seiclo sydd wedi bod yn amhosib dros y misoedd diwethaf.


Ond, mae'n rhaid i rai digwyddiadau aros yn rhithiol am y tro.


Un ohonynt yw'r Tour of Pembrokeshire, sportive blynyddol, fydd yn cael ei chynnal wythnos nesaf, ac fel mae un o'r trefnwyr yn esbonio wrtha i isod, mae'n fwy real na byddai un yn disgwyl...


I ddechrau, dywedwch wrth y darllennwyr am sut beth oedd y Tour of Pembrokeshire mewn oes cyn Covid.


Mae'r Tour of Pembrokeshire yn croesawu reidwyr o ar draws y byd. Cynhelir y digwyddiad yn Ysgol Penrhyn Dewi yn Nhyddewi lle mae'r seiclwyr yn reidio un o bedwar route heriol, yr hiraf ohonynt y Paul Ties 100. Mae'r gorsafoedd bwyd bob ryw 20 milltir yn llawn o fwydydd wedi'i gwneud yn lleol a'n cael ei redeg gan RAF Air Cadets. Mae'r atmosffer yn y digwyddiad, yn enwedig ar y diwedd, yn ddiguro. Mae'r digwyddiad yn cefnogi wyth o elusennau, bob un yng Nghymru, ac mae'r coaster i'r rhai sy'n gorffen wedi'i wneud o onnen wedi'i dyfu'n lleol.


Oedd y penderfyniad i gynnal yn rhithiol eleni yn un anodd, gan ystyried bod pethau wedi bod yn mynd i'r cyfeiriad cywir yn ddiweddar?


Roedd y penderfyniad i gynnal fersiwn rithiol yn 2021 yn un hawdd. Roeddem ni'n gwybod na fyddai hanner y cystadleuwyr wedi'i brechu, roeddem ni'n credu byddai cyfyngiadau teithio'n dal i fod mewn grym, a gan fod yr adnoddau ar gael i ni ail greu atmosffer y digwyddiad, roedd fersiwn rithiol yn golygu na fyddai neb yn cael ei alltudio ac y bydden ni'n dal i godi arian at elusennau.


Esboniwch i ddarllennwyr sydd a diddordeb cymryd rhan beth yn union yw'r Tour of Pembrokeshire 2021.


Gallwch gwblhau'r digwyddiad un ai tu fewn neu tu allan gyda ffrindiau, yn ddibynnol ar gyfyngiadau lleol, o unrhyw le yn y byd ar benwythnos y 15ed a'r 16eg o Fai. Bydd pob reidiwr yn recordio'u hamseroedd ar-lein ac yn cwblhau'r pellter maent wedi cofrestru i wneud. Byddwn yn anfon y maeth sydd ei angen arnynt mewn musette Tour of Pembrokeshire ychydig o ddiwrnodau o flaen llaw. Gall reidwyr ymuno yn y drafodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol, rhannu lluniau a cael eu lle ar y roll of honour. Bydd pob reidiwr yn derbyn tystysgrif gorffen, felly mae'r digwyddiad yn fwy real na byddech chi'n ddisgwyl.


Beth yw'r pellteroedd gwahanol?


Paul Ties 103 milltir

Bullfinch Cycles 80 milltir

Bryan Jones 60 milltir

Paul Sartori 21 milltir