top of page

Stepen Drws c2 p3: 5 o ddringfeydd gorau'r Canolbarth

Updated: Jan 6, 2020

Wedi cofnodion llwyddiannus yn dilyn dringfeydd y Gogledd Orllewin a'r Gogledd Ddwyrain, dyma'r drydydd yn y bennod sy'n edrych ar ddringfeydd y Canolbarth - yn seiliedig ar siroedd Ceredigion a Phowys.


Mae'r holl ddringfeydd isod wedi cael eu hawgrymu gan ddilynwyr y blog ar Trydar.


Llun clawr: Rhys Gerallt Owen (@rhys_gerallt)

1 Nant y Moch

Llun: Geraint Owen (@geraintwn)

Dringfa sy'n boblogaidd yng Ngheredigion, mae Nant y Moch yn cychwyn ger Tal-y-Bont - cartref Cafi Gruff. Mae'r graddiant yn gyson 4-6%, oni bai am ambell glip dros bellter o bum milltir.

 

2 Dylife

Lluniau: Geraint Rowlands (@RowlyBech)

Mae dringfa Dylife'n sicr yn her a graddiannau cyson i'r coesau gyda'r graddiant yn cyrraedd hyd at 15% ar adegau.

 

3 Devil's Staircase

Dringfa fer ond heriol gyda'r graddiant cyfartalog yn 12% dros gyfnod o gilomedr. Ond dim ond hanner y stori yw hyn, mae'r graddiant mwyaf yn 20%.


 

4 Devil’s Elbow

Lluniau: Geraint Rowlands (@RowlyBech)

Dringfa fer unwaith eto gydag ychydig dros i filltir ar 10%. Fodd bynnag mae'r graddiant yn agosach at 20% ar y bachdroeon.
 

5 Mynydd Llangynidr

Dringfa hirach yn chwe cilomedr (oddeutu pedair milltir) gyda'r graddiant yn gyson ond yn heriol - yn 7%. Nid dringfa mymbo jymbo mohono - ond her go iawn i'r coesau.
 

Diolch am eich cyfraniadau - edrych ymlaen at gofnodion y deheubarth yn yr wythnosau nesaf!


Cofiwch am:

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page