4 peth i'w gwylio yn De Ronde 2021

Dwi'n ymwybodol fod nifer fawr o ddarllennwyr Y Ddwy Olwyn yn ystyried De Ronde van Vlaanderen (Taith Fflandrys, neu the Tour of Flanders) fel eu hoff ddiwrnod, hoff ras ar y calendr seiclo proffesiynol.


Mae'n ddigon hawdd gweld pam. Dyma ras gyfoethog sydd wedi rhedeg ers 105 o flynyddoedd ac wedi dal sylw'r cefnogwyr seiclo ers degawdau diolch i'r coblau, hellingen*, diwylliant a'r berw gwyllt o gefnogwyr sydd yn llenwi ochrau'r ffordd.


Rydym ni felly wedi rhoi seren o amgylch, wedi uwcholeuo, wedi cylchu y 4ydd o Ebrill ers tro.


Ddydd Sul yma, bydd peloton y dynion a peloton y menywod yn cyrraedd Fflandrys, a dyma i chi bum peth i'w gwylio yn y gofnod hon.


Ond, heb wybod sut i'w gwylio, sut allwch chi wylio'r pethau allweddol hyn?


Yn ddigidol - heb hysbysebion

08:40 - 18:00 ar Eurosport Player

08:20 - 18:00 ar GCN+, gan gynnwys rhaglen ddadansoddol


Ar y teledu

08:55 - 18:00 ar Eurosport 1


*hellingen yw'r dringfeydd byrion, serth a choblog sy'n poblogi heolydd Gwlad Belg

Tarddbwyntiau ymosodol


Byddai'n bosibl dweud fod goroesiad y cymhwysaf (survival of the fittest) yn ddisgrifiad dilys o De Ronde. Er nad ydy'r proffiliau union wedi'i rhyddhau eto, disgwylir y patrwm arferol.


Gall ymosodiadau ddigwydd ar unrhyw bryd ac mae'n bosibl iawn y daw detholiad allweddol ar y Muur van Geraardsbergen (y Kapelmuur) gymaint a 100km o'r llinell derfyn yn ras y dynion.


Hidliad parhaus ddisgwylir yn y ddwy ras ar yr hellingen terfynol. Y rhain yw hoelion wyth De Ronde; Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg, Kruisberg a'r par allweddol - Oude Kwaremont a'r Pateberg.


Bydden i'n sicr yn argymell i chi wylio cymaint o'r ras a phosib.


Ar dân


O safbwynt y dynion, y tri prif ffefryn fydd pawb arall yn gorfod eu curo fydd Wout van Aert, Mathieu van der Poel a Julian Alaphilippe/Deceuninck Quick-Step. Ie, y tim cyfan, ond mwy am hynny yn y man.


Mae'n bosib iawn y gallwn ni weld 'rematch' o'r hyn ddigwyddodd llynnedd pan frwydrodd y drindod uchod yn erbyn ei gilydd, ond damwain Alaphilippe yn hidlo'r grwp i ddau a van der Poel yn curo van Aert o fodfeddi.


Wout van Aert sy'n ymddangos i fod gyda'r coesau gorau ar hyn o bryd wrth edrych ar ei fuddugoliaeth yn Gent-Wevelgem yr wythnos diwethaf a'i bodiwm yn Milano-Sanremo.