top of page

BByB 4/3 | Openingsweekend, Strade Bianche, Paris-Nice a mwy


Mae hi wedi bod yn wythnos anhygoel o brysur yn y byd seiclo proffesiynol wrth i'r tymor gychwyn go iawn - y World Tour a'r clasuron wedi dechrau. Cawn edrych yn ôl ar yr hyn sydd wedi digwydd, ac edrych ymlaen at beth sy'n argoeli i fod yn wythnos brysur tu hwnt unwaith yn rhagor.

Ddim awydd darllen bob dim? Cliciwch ar y linc i gyrraedd man penodol yn y gofnod:

Edrych yn ôl:

Edrych ymlaen:


Bydd y dolenni yma'n siwr o fod yn ddefnyddiol pan fyddai'n diweddaru pethau o fewn y gofnod - rhagolwg Paris-Nice er enghraifft gan nad ydy'r rhestr ddechrau wedi'i chadarnhau eto.

 

TAITH YR EMERADAU ARABAIDD UNEDIG

Pogacar yn drech na Yates

Wel, dyna i chi ras sy'n diffinio'r term anti-climax yn berffaith.


Mewn ras saith cymal, roedd y digwyddiadau allweddol i gyd ar cymal 1 a chymal 3. Yn wir, roedd gobaith na fyddai hon yn ras mor ddiflas ag arfer wedi i'r echelonau rwygo'r ras ar y cymal cyntaf.


Yn sgil hynny, roedd y frwydr am y dosbarthiad cyffredinol wedi'i hidlo'n barod i ond pedwar reidiwr lwyddodd i gadw yn y grwp blaen - pencampwr y Tdf Tadej Pogacar (UAD), Adam Yates (IGD), Fausto Masnada a Joao Almeida (y ddau DQT).


Mathieu van der Poel (AFC) oedd yn fuddugol bryd hynny yn y wib o flaen David Dekker (TJV). Ond wedi achosion Covid o fewn ei garfan, roedd yn rhaid i MvdP adael y ras, ac wedi hynny'n gadael i Dekker anrhydeddu crys yr arweinydd ar cymal 2.


Ras yn erbyn y cloc oedd yn aros am y reidwyr ar cymal 2, ac o ystyried fod Filippo Ganna (IGD) ar y rhestr ddechrau - dim ond un canlyniad oedd yn bosib. Ganna yn ennill o 14 eiliad o flaen Stefan Bissegger (EFN), reidiwr 22 y dylen ni'n sicr gadw llygad arno.


Daeth cymal y frenhines wedyn ar cymal 3 i gopa dringfa Jebel Hafeet. brwydr rhwng Yates a Pogacar oedd hi am y fuddugoliaeth - y naill methu diosg y llall oddi ar ei olwyn, a phencampwr y Tour yn ffrwydro ar yr eiliad gywir i groesi'r llinell gyntaf.


Y tu ol i'r par yma, roedd grwp cryf 48 eiliad i lawr y mynydd yn Sergio Higuita (EFN), Emanuel Buchmann (BOH), Harm Vanhoucke (LTS) ac Almeida; wedyn Florian Stork (DSM) a Neilson Powless (EFN) ar 54 eiliad.


Cafwyd perfformiadau cryfion gan Nick Schultz (BEX) a reidiwr 20 oed Trek-Segafredo, Mattias Skjelmose Jensen.


Wedi hynny, cafwyd tri chymal i'r gwibwyr - Sam Bennett (DQT) yn ennill ar cymal 4 a chymal 6 a Caleb Ewan (LTS) yn fuddugol ar cymal 7. Roedd ei berfformiadau cyson yn y gwibiau clwstwr ar draws yr wythnos yn ddigon i David Dekker gipio'r dosbarthiad pwyntiau.


Ar cymal 5 roedd dringfa arall ar ddiwedd, ond yn ol y disgwyl ni chafwyd y gwahaniaethau mawr ar y DC. Roedd hi'n ddiwrnod da, fodd bynnag, i Jonas Vingegaard (TJV) gipiodd ei fuddugoliaeth fwyaf yn ei yrfa hyd yn hyn.


Unwaith eto eleni, rydym ni'n gweld sut y gallai hon fod yn ras fwy ddiddorol drwy ad-drefnu'r cymalau - bod cymal y frenhines i Jebel Hafeet mor hwyr a phosib yn y ras.


Dosbarthiad cyffredinol terfynol

 1. Tadej Pogacar (UAD)

 2. Adam Yates (IGD) +35"

 3. Joao Almeida (DQT) +1'02

 4. Chris Harper (TJV) +1'42

 5. Neilson Powless (EFN) +1'45

 

OPENINGSWEEKEND

Gwibiau clwstwr yn thema


O'r pump ras undydd gwlad Belg sydd wedi cael eu cynnal yn yr wythnos ddiwethaf, mae pedwar o'r rheiny wedi gorffen mewn gwibiau clwstwr.


Beth allwn ni ddysgu o hynny?


Yn sicr un peth sydd wedi cael ei atgyfnerthu ydi mai'r reidwyr sy'n gwneud ras ac nid y route. Mae dyluniad route Omloop yn gwyro tuag at ffafrio arddull ymosodol, ond eto gorffennodd y ras i'r dynion mewn gwib glwstwr.


Dwi'n siwr fod y tywydd braf a sych wedi cyfrannu at hefyd, ond mae dadl hefyd fod safon mor uchel yn y peloton ar hyn o bryd - bod y gwahaniaethau rhwng y goreuon wirioneddol mor fach a'r gwahaniaeth mewn gwib. Hynny'n rhywbeth i gadw mewn cof at weddill tymor y clasuron.


Peth arall yw - er fod rhai o'r rasys yma wedi gorffen mewn gwib glwstwr, roedd y naratif cyn hynny, yn Omloop ME a KBK er enghraifft, yn ddifyr a diddorol. Felly mae'n werth gwylio mwy na'r cwpl o gilomedrau yn unig!


A dydw i ddim yn dweud fod gwibiau clwstwr yn ddiflas; dim ond gobeithio y gwelwn ni ymosodiadau a brwydrau mewn grwpiau mwy dethol yn yr wythnosau i ddod.


Dyma grynodeb o'r canlyniadau o wlad Belg.


Omloop Het Nieuwsblad ME

Wedi cyfres o ymosodiadau, gan gynnwys cyfle i weld crys enfys Julian Alaphilippe ar flaen y gad, gwib glwstwr a gafwyd i Ninove. Ac o ystyried cryfder carfan Deceuninck-Quickstep, roedd hi'n anochel mae'r dyn cyflym yn eu plith sef yr Eidalwr Davide Ballerini ddaeth i'r brig. Y Saes ifanc Jake Stewart, gafodd ei grybwyll ambell wythnos yn ol ar y blog, wasgodd heibio Sep Vanmarcke i sicrhau canlyniad gorau'i yrfa broffesiynol byr hyd yma. Roedd Owain Doull yn amlwg yn rhannau olaf y ras, oedd yn braf i'w weld, ac yntau'n berfformiwr cryfaf Ineos Grenadiers (22ain).


Omloop Het Nieuwsblad WE

Rwan, wedi i mi baldaruo am y gwibiau clwstwr yn gynharach, rhaid i mi nodi mai'r unig ras o'r pump clasur gwlad Belg i beidio a gorffen yn y fath ffordd oedd Omloop i'r menywod. Tactegau perffaith gan dim SD Worx - gyda Demi Vollering ar y blaen yn unigol am sbel wedi iddi symud o Parkhotel-Valkenburg; ac unwaith y cafodd hi'i dal roedd hi'n amser i ni weld Anna van der Breggen ar ei gorau yng nghrys yr enfys. Yn y wib i'r ail safle 23 eiliad tu ol, Emma Norsgaard Jorgenson (Movistar) oedd gyflymaf.


Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Wedi diwrnod trychinebus yn Omloop Het Nieuwsblad y diwrnod blaenorol, Mads Pedersen wnaeth arbed y penwythnos i Trek-Segafredo wrth gipio'r fuddugoliaeth. Hynny, eto, mewn gwib glwstwr wedi i'r peloton amlyncu'r dihangiad o ryw bump reidiwr oedd yn cynnwys Mathieu van der Poel a Jhonatan Narvaez. Llwyddodd Tom Pidcock i gyrraedd disgwyliadau'r wasg Brydeinig drwy wibio i bodiwm - gan atgyfnerthu'r perfformiad cryf gafwyd yn Omloop.


Le Samyn WE

Er gwaethaf ymosodiadau diddiwedd yn rhannau olaf y ras gan Marlen Reusser, Anna Hendersen et al, gwelson ni wib glwstwr i'r llinell derfyn ar ddiwedd Le Samyn. 2il oedd hanes Emma Norsgaard Jorgenson am yr eildro yr wythnos hon wedi iddi hi gychwyn ei gwib ychydig yn rhy fuan - arwydd falle o amhrofiad ar ei hysgwyddau ifanc. Un reidiwr wnaeth amseru'i gwib yn berffaith oedd Lotte Kopecky, pencampwraig Gwlad Belg, er mwyn hawlio'r fuddugoliaeth.

 1. Lotte Kopecky (LIV)

 2. Emma Norsgaard Jorgenson (MOV)

 3. Chloe Hosking (TFS)

 4. Gladys Verhulst (ARK)

 5. Marjolein van't Geloot (DRP)


Le Samyn ME

Yn debyg iawn i'r ras gyfatebol i'r menywod, aeth ymosodiadau hwyr Victor Campenaerts, Lukasz Wisniowski et al yn ofer a gwib glwstwr a gafwyd ar y diwedd. Tim Merlier yn fuddugol o flaen Rasmus Tiller, Andrea Pasqualon a phar Israel StartUp Nation sef Sep Vanmarcke a Hugo Hofstetter. Ac ydi'r ffaith mai'r pennawd wedi'r ras oedd llun o lawfariau Mathieu van der Poel wedi hollti'n ddau yn adrodd cyfrolau?!

 1. Tim Merlier (AFC)

 2. Rasmus Tiller (UXT)

 3. Andrea Pasqualon (IWG)

 4. Sep Vanmarcke (ISN)

 5. Hugo Hofstetter (ISN)

 

RASYS UNDYDD ERAILL

Reidwyr ifanc yn dal sylw


Faun-Ardeche Classic

David Gaudu yn fuddugol o flaen Clement Champoussin - reidiwr 22 oed sydd wedi dal y sylw yn lifrai AG2R Citroen. Hugh Carthy o sir Gaerhirfryn yn gorffen yn drydydd. Aleksandr Vlasov yn y chweched safle o flaen Aurelien Paret-Peintre yn seithfed, y naill eisoes wedi gwneud i farc a'r llall eto i gamu i oleuadau mawr y WorldTour.

 1. David Gaudu (GFC)

 2. Clement Champoussin (ACT) "

 3. Hugh Carthy (EFN) +11"

 4. Mikkel Honore (DQT) +28"

 5. Dorian Godon (ACT) +40"


Royal Bernard Drome Classic

Os cofiwch chi, roedd llygaid pawb ar y Tour de l'Ain yn yr haf diwethaf wrth i Ineos a Jumbo-Visma fynd benben am y tro cyntaf cyn y Tour de France. Yn fuddugol ar y cymal cyntaf, enw oedd yn anghyfarwydd i'r rhan fwyaf, oedd Andrea Bagioli. Mae o wedi profi'i allu unwaith yn rhagor yn y bryniau drwy gyrraedd y brig yn Royal Bernard Drome Classic.

 1. Andrea Bagioli (DQT)

 2. Daryl Impey (ISN) +11"

 3. Mikkel Honore (DQT)

 4. Julien Simon (TDE)

 5. Simon Clarke (TQA)


Trofeo Laigueglia

Mi wnes i wirioneddol fwynhau gwylio'r ras yma. Llwyddodd Bauke Mollema i ymosod ar yr eiliad cywir i sicrhau nad oedd neb yn gallu ei ddal unwaith yr oedd ei fwlch wedi'i sefydlu. Roedd hi'n frwydr wedyn yn y grwp tu ol o fewn y genhedlaeth ifanc. Egan Bernal oedd y cyflymaf ohonynt yn y wib i'r ail safle, fodfeddi o flaen Mauri Vansevenant. Clement Champoussin ddaeth wedyn wedi argyhoeddi eto, gan guro'r pen profiadol, Mikel Landa a Giulio Ciccone. Un arall sydd wedi bod yn ddigon amlwg yn ddiweddar ydi'r reidiwr Eritreaidd o dim Delko, Biniam Ghirmay, wnaeth orffen yn 9fed wedi iddo gael ei ollwng o'r grwp blaen gyda Valentin Madouas.

 1. Bauke Mollema (TFS)

 2. Egan Bernal (IGD) +39"

 3. Mauri Vansevenant (DQT)

 4. Clement Champoussin (ACT)

 5. Giulio Ciccone (TFS)

 

A ninnau wedi edrych yn ol ar yr wythnos ddiwethaf, mae'n bryd edrych ymlaen at yr wythnos nesaf. Strade Bianche sydd ddydd Sadwrn. Ras sydd ond wedi bodoli ers 2007 ond wedi ennyn cariad y cefnogwyr yn barod. Sectorau graean yn y glaw yn 2018 gyda Tiesj Benoot yn ennill oedd pryd y daeth y ras i frig fy rhestr o hoff rasys - gwahaniaeth mawr rhwng hynny a'r amodau crasboeth gafwyd pan gynhaliwyd y ras yn yr haf y llynnedd (a minnau'n ei wylio mewn maes parcio Intermarche). Ras mae rhai yn dadlau y dylai fod yn un o'r monuments, ond i mi mae'i statws ar wahan yn ychwanegu at ramant y ras.


Wedyn ddydd Sul bydd Paris-Nice yn cychwyn, y 'ras i'r haul', ac yn fuan wedi hynny bydd Tirreno-Adriatico. Ond bydd bwletin arall cyn hynny.

Tiesj Benoot yn ennill Strade 2018 o flaen y dorf (cofio rheiny?!)


RHAGOLWG

Strade Bianche WE

Y cwrs

Ras 136km o hyd sy'n aros am y menywod ddydd Sul, gyda'r rhan fwyaf o sectorau graean (ffyrdd gwyn yw ystyr Strade Bianche yn Eidaleg) hiraf i'w cael yn yr hanner gyntaf. Y San Martino in Grania yw'r hiraf ohonynt, ac oddi yma mae llwyfan perffaith ar gyfer y rasio ymosodol rydym ni wedi'i fwynhau yma yn y gorffennol. Mae'r tri sector olaf yn dod yn agos at eu gilydd gyda llai na 25km i fynd - sef Monteaperti, Monteliscai a Le Tolfe - y tri ohonynt wedi chwarae rhan fawr yn y ras yn y gorffennol. Yn eu canol hefyd mae'r Colle Pinzuto sy'n gyfle arall i ymosod. Y cwestiwn mawr yw, pwy fydd yn arwain ac ennill ar y diweddglo eiconig i ganol Siena?


On form: Anna van der Breggen. Er ei bod hi ym mlwyddyn olaf ei gyrfa fel seiclwraig proffesiynol yn ddeg ar hugain oed, mae hi eisoes wedi cipio buddugoliaeth argyhoeddiadol yn yr Omloop Het Nieuwsblad. Mae'n anodd gweld heibio iddi wedi iddi barhau ei chryfder o ddiwedd 2020 i mewn i ddechrau 2021.


Reidwyr ifanc: Er ei bod hi'n debygol y bydd hi efallai'n reidio mewn cefnogaeth i Cecile Uttrup Ludwig yn FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, mae Evita Muzic yn fwy nag abl i brofi'i gallu ar gwrs o'r fath fel y gwnaeth hi drwy orffen yn y deg uchaf yn Giro dell'Emilia 2020. Un arall ddaeth i'r amlwg yn 2020 oedd Juliette Labous, 22, o dim DSM gyda 3ydd ar cymal o'r Giro Rosa ac 8fed yn Liege-Bastogne-Liege - ac a hithau'n bencampwraig Ffrainc yn erbyn y cloc, mae ganddi'r rhinweddau cywir i ennill rasys o'r math yma. Yn ddeuddegfed yma llynnedd yn ogystal a 10 uchaf yn La Fleche Wallonne ac ar DC y Giro Rosa, dylwer cadw llygad ar Mikayla Harvey - os na fydd Canyon-SRAM yn ymroi 100% i ymgyrch Kasia Niewiadoma.


Timau cryfion: Byddwn i'n tybio mai Movistar ac SD Worx yw'r ddau dim cryfaf yn y ras eleni - nid yn unig oherwydd mai nhw sydd gan y ddau brif ffefryn, Annemiek van Vleuten yn y naill ac Anna van der Breggen yn y llall. O ran Movistar, mae ganddyn nhw Leah Thomas (3ydd llynnedd) yn y garfan yn ogystal a Katrine Aalerud sydd wedi dangos ei gallu yn y clasuron bryniog. Roedd Jelena Eric yn ymddangos yn gryf yn Le Samyn hefyd. Wedyn yn SD Worx mae ganddyn nhw gryfder Ashleigh Moolman, Christine Majerus a Demi Vollering fel opsiynau hefyd. A byddai'n beth ffol i grynhoi'r timau cryfaf heb grybwyll Trek-Segafredo - sy'n cynnwys y triawd arferol o Elisa Longo Borghini (cyn-ennillydd yma), Lizzie Deignan ac Ellen van Dijk, yn ogystal ag Audrey Cordon-Ragot a Chloe Hosking.


Crynodeb o'r ffefrynnau:

*****Anna van der Breggen, Annemiek Van Vleuten

****Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma, Lizzie Deignan, Mavi Garcia, Ashleigh Moolman

***Cecile Uttrup Ludwig, Marta Bastianelli, Leah Thomas, Marianne Vos, Demi Vollering, Christine Majerus

**Amanda Spratt, Lucy Kennedy, Lisa Brennauer, Ellen van Dijk, Mikayla Harvey, Juliette Labous

*Alena Amialiusik, Katrine Aalerud, Jelena Eric, Marlen Reusser, Erica Magnaldi, Soraya Paladin


Sut i wylio

Yn ddigidol: Eurosport Player/GCN+ rhwng 11:30 a 12:25


 

RHAGOLWG

Strade Bianche ME

Y cwrs

Yn debyg iawn i ras y menywod mae'r sectorau hirach yn gynharach yn y ras, fodd bynnag mae sector Monte Sante Marie yn ymddangos yn agosach at ddiwedd y ras, yn gorffen lai na 40km i fynd. Oddi yma, mae'r sectorau allweddol yr un fath a'r sectorau i'r menywod - Monteaperti, Colle Pinzuto a Le Tolfe, ac wrth gwrs y diweddglo eiconig i Piazza del Campo.


On form: Julian Alaphilippe fyddwn i'n dweud yw'r reidiwr sydd a'r rhediad orau yn arwain at y ras yma yn sgil 3ydd ar lethrau Mont Ventoux yn gyfrifol am 2il ar ddosbarthiad cyffredinol y Tour de la Provence, a'r reddf ymosodol 'na welson ni ar waith yn Omloop ddydd Sadwrn. Bauke Mollema yn un arall sydd wedi bod yn weithgar ac yn llwyddiannus gyda dwy fuddugoliaeth eisoes yn 2021. Mathieu van der Poel wedi bod yn ymosodol yn Kuurne a'n fuddugoliaethus ar cymal yn yr EAU, tra bo Jakob Fuglsang wedi edrych yn gryf yn y Var. Hynny'n gyferbyniol a Wout van Aert - prin yw'r milltiroedd rasio sydd yn ei goesau fo.


Reidwyr ifanc: Lle mae tynnu'r llinell er mwyn diffinio'r to ifanc? Dydy hi ddim yn teimlo fel amser hir o gwbl ers mai WvA a MvdP oedd y reidwyr ifanc, ond erbyn hyn nhw yw'r ffefrynnau mawr. Y reidiwr ieuengaf yn y ras yw Quinn Simmons yn 19 oed; Americanwr yn nhim Trek-Segafredo gafodd ei hun mewn dwr poeth llynnedd am sylwadau hiliol, ond ar y beic yn reit gryf wedi'i waharddiad yn sgil y digwyddiad. Thymen Arensman yn DSM yn un i'w wylio, a Tom Pidcock wrth gwrs yn cael ei drafod yn ddiddiwedd gan Eurosport/Cycling Weekly etc. Simon Carr yn Saes gafodd ei fagu yn Ffrainc sydd eisoes wedi bod yn rasio yn y bryniau yn Ffrainc. Mae o yr un oed a Tadej Pogacar a Joao Almeida, 22, par y byddai'n eu gwylio gyda diddordeb yn sgil eu perfformiad diweddar yn yr EAU.


Dringwyr neu arbenigwyr clasuron?: Mae'n ymddangos fel fod dwy garfan wrth edrych ar y ffefrynnau - y dringwyr fel Romain Bardet, Julian Alaphilippe, rhai rydym ni'n cysylltu a chlasuron fel Liege a Fleche er enghraifft - a'r arbenigwyr clasuron fel Wout van Aert a Mathieu van der Poel. Mae'r ddwy garfan wedi gwneud yn dda yma'n y gorffennol, a rhai sydd rhwng y ddau begwn fel Michal Kwiatkowski (wedi ennill ddwywaith).


Crynodeb o'r ffefrynnau:

*****Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe

****Jakob Fuglsang, Tim Wellens, Bauke Mollema, Romain Bardet, Davide Formolo

***Greg van Avermaet, Patrick Konrad, Michal Kwiatkowski, Simon Yates

**Gorka Izagirre, Alex Aranburu, Pello Bilbao, Matej Mohoric, Davide Ballerini, Tom Pidcock, Alberto Bettiol

*Emanuel Buchmann, Joao Almeida, Stefan Kung, Simon Clarke, Gianluca Brambilla, Tadej Pogacar, Ivan Cortina, Valentin Madouas, Kevin Geniets, Pavel Sivakov, Owain Doull, Thymen Arensman


Sut i wylio:

Ar y teledu: Eurosport 1 rhwng 12:50 a 15:30

Yn ddigidol: Eurosport Player / GCN+ rhwng 11:10 a 16:15


 

RHAGOLWG

Paris-Nice


Cymal wrth gymal

Cymal 1

Tro gylch yn cychwyn a gorffen yn Saint-Cyr-l'Ecole sydd a phroffil bryniog. Diweddglo ar ogwydd fydd yn ffafrio gwibwyr mwy pwerus, neu falle'r puncheurs.

Ffefrynnau: Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Arnaud Demare, Jasper Philipsen, Nacer Bouhanni, Max Walscheid, Mads Pedersen, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Rudy Barbier


Cymal 2

Diwrnod ddigon gwastad 188km o Oinville-sur-Montcient i Amilly, gydag un ddringfa gat 3 yn gynnar yn y dydd. Disgwyl gwib ar y diwedd.

Ffefrynnau: Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Arnaud Demare, Jasper Philipsen, Nacer Bouhanni, Max Walscheid, Mads Pedersen, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Rudy Barbier


Cymal 3 (REC)

Ras yn erbyn y cloc 14.4km digon gwastad yn Gien gyda ramp byr ar y diwedd.

Ffefrynnau: Rohan Dennis, Victor Campenaerts, Remi Cavagna, Primoz Roglic, Soren Kragh Andersen


Cymal 4

Cymal talpiog tu hwnt gyda dringfeydd categoredig niferus, gan gychwyn wedi dim ond 27.5km ar y cloc. Dringfa 7.4km ar 6% i'r llinell derfyn i Chiroubles, lle bydd y grwp gobeithio wedi hidlo cyn cyrraedd ei throed.

Ffefrynnau: Primoz Roglic, Guillaume Martin, Tao Geoghegan Hart, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Warren Barguil, Felix Grossschartner, David Gaudu


Cymal 5

Cymal cyflym ddylai orffen mewn gwib, oni bai fod y rhwystr bach yn y proffil gyda llai na 30km i fynd.

Ffefrynnau: Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Arnaud Demare, Jasper Philipsen, Nacer Bouhanni, Max Walscheid, Mads Pedersen, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Rudy Barbier


Cymal 6

Diwrnod sy'n edrych yn ddiddorol, gyda dilyniant o ddringfeydd categori 1, 2 a 3 yng nghanol y cymal, cyn bryniau weddill y dydd a 2km i'r llinell derfyn yn ddigon serth.

Ffefrynnau: Tiesj Benoot, Soren Kragh Andersen, Maximilian Schachmann, Pello Bilbao


Cymal 7

Diwrnod yn y mynyddoedd gyda diweddglo sy'n tynnu dwr i'r dannedd - 16.2km ar 6.2% i Valdeblore La Colmiane, ond y pum cilomedr yn serthach na hynny. Am wn i mai dyma lle bydd buddugwr Paris-Nice 2021 yn cael ei benderfynu.

Ffefrynnau: Primoz Roglic, Guillaume Martin, Tao Geoghegan Hart, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Warren Barguil, Felix Gorssschartner, David Gaudu


Cymal 8

Diwrnod bryniog gyda phedwar dringfa gategori 2 ac un dringfa gategori 1, a'r Col des Quatre Chemins gyda 12km i fynd fydd gobeithio yn chwarae rhan yng nghanlyniad y cymal, os nad y ras yn ei chyfanrwydd.

Ffefrynnau: bydd yn rhaid i ni aros i weld!


 

Diolch am ddarllen ac am aros efo fi cyhyd! Gobeithio bod y baned yna'n un dda. Cofiwch gadw llygad ar y llwyfanau cymdeithasol am fwy o fanylion ac am ganlyniadau'r rasys wrth iddyn nhw ddigwydd. Twitter @cycling_dragon ac Instagram @yddwyolwyn.


Byddwn i'n argymell yn fawr i chi wrando ar bodlediad diweddaraf Y Dihangiad hefyd wrth i Dewi a Rheinallt ddychwelyd i drafod y byd seiclo:


Welwn ni chi ddydd Sul am gofnod arall, ac yn y cyfamser mwynhewch y seiclo!

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page